// Inside/Outside #1  oil on mounted board, 24 x 18 // SOLD

 

// Inside/Outside #2  oil on canvas, 20 x 16 //

 

// Inside/Outside #3  oil on mounted board, 24 x 18 // SOLD

 

// Inside/Outside #4  oil on canvas, 12 x 12 // SOLD

 

// Inside/Outside #5  oil on mounted board, 24 x 18 //

 

// Inside/Outside #6  oil on canvas, 12 x 12 //

 

// Inside/Outside #7  oil on canvas, 30 x 24 // SOLD

 

// Inside/Outside #8  oil on mounted board, 24 x 18 //

 

// Inside/Outside #9  oil on canvas, 30 x 24 //

 

// Bangs Street Waterfront #2  oil on canvas, 15 x 14 // SOLD

 

// Bangs Street Waterfront #3  oil on canvas, 20 x 20 // SOLD

 

// Above It #57  oil on canvas, 36 x 24 //

 

// Town Pier #11  oil on canvas, 28 x 22 //

 

// Above It #55  oil on canvas, 24 x 24 // SOLD

 

// Town Pier #12  oil on canvas, 28 x 22 // SOLD

 

// Town Pier #16  oil on canvas, 36 x 24 //

 

// Town Pier #19 oil and acrylic on canvas, 24 x 18 //

 

// Wall #1  oil on canvas, 18 x 24 //

 

// Above It #60  oil on canvas, 14 x 11 //

 

// Town Pier #3  oil on canvas, 36 x 24 //

 

// Town Pier #6  oil on canvas, 30 x 24 //

 

// Clouds  oil on board, 20 x 16 //

 

// Above It #52  oil on canvas, 14 x 14 //

 

// Above It #53  oil on canvas, 14 x 14 //

 

// Above It #45  oil on canvas, 18 x 24 //

 

// Above It #58  oil on canvas, 24 x 18 //

^